Contact us

Folwark Stare Masiewo

Stare Masiewo 17
17-220 Narewka

Call or write

+48 509 744 625

folwark@staremasiewo.pl